2012 LONDRA YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI; L’EQUİPE(FRANSA) VE TÜRK SPOR GAZETELERİ KARŞILAŞTIRMASI

Erol İlhan
2.341 1.697

Öz


Olimpiyatlar şu anki bilgilerimiz dahilinde Antik Yunan’dan bu yana arada kesintiler yaşansa da, spor dünyasının, en anlamlı ve prestijli organizasyonu. İlk olimpiyatlardan itibaren toplumsal, siyasal, ekonomik etkileri ile insanlığın barış içinde düzenleyebildiği ve yapıldığı bölgeye ayrıcalık kazandıran en önemli kültürel olgulardan biri. Baron de Coubertin’in çabalarıyla 1896’da tekrar hayat bulan, sporun temel branşlarını biraraya getiren modern olimpiyatlar, 2012 yılında da tüm görkemi, etkisi ve eşsizliğiyle, spor dünyasının bir numaralı organizasyonu olarak yerini aldı. Türkiye 2012 Londra Olimpiyatları’na rekor bir sayıyla 66’sı kadın, 48’i erkek olmak üzere 16 branşta toplam 114 sporcu ile katıldı. 5 kıta ve 250 ülkeden toplam 10 bin 250 sporcu madalya için mücadele etti. Kitle iletişim araçları Oyunları milyarlarca kişiye aktarmaya çalıştı. Çokuluslu şirketler, olimpiyatların kendilerine sunduğu tüketici kitlesi karşısında bilinirliliklerini artırmak ve bu bilinirliliği satışa dönüştürmek için uygun ortamı buldu. Kısaca, olimpiyat oyunları insanların kayıtsız kalamayacağı, etkisi kıtaları aşan bir organizasyon. Bu çalışmada; Fransa’nın dünyaca ünlü spor gazetesi L’Equipe ve Türkiye’de yayınlanan spor gazetelerinin olimpiyat oyunlarını nasıl yansıttığı karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaya çalışıldı.

Anahtar kelimeler


Olimpiyatlar, Londra 2012, Türk Spor Gazeteleri, L’Equipe

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.19145/guifd.41699

Referanslar


Alpman, C.(2001). Eğitimin Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Egitimi Dairesi Başkanlığı Yayını, Ankara.

Arık, B.(2004). Top Ekranda, Medya Çağında Futbol ve Televizyon Arasındaki Kaçınılmaz İlişki, Salyangoz Yayınları, İstanbul.

Bapçum, K.(2012). Olimpiyat Tarihinden Unutulmaz Kahramanlar, İnanılmaz Olaylar, Ötüken, İstanbul.

Dever, A.(2010). Spor Sosyolojisi-Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Spor ve Toplum, İstanbul.

Erdoğan, İ.(2008). Futbol ve Futbolu İnceleme Üzerine, Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Ankara, s.1- 58.

Fişek, K.(1985). 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

Holt, T.(2004). Olimpiyat, Çeviri Cumhur Orancı, Literatür Yayınları, İstanbul.

Karaküçük, S.(1989). Tarihi ve Politik Yönden Olimpiyat Oyunları, Ankara.

Koryürek C.(2003). Olimpiyadlar-Eski Olimpiyadlar, Modern Olimpiyadlar, Türklerde Olimpiyadlar, İstanbul.

Payne, M.(2014). Olimpiyatların Yükselişi, Olimpiyat Oyunları Dünya’nın En Bilinen Markalarından Biri Haline Nasıl Geldi?, NTV Yayınları, İstanbul.

Üstel, L. C.(2005). Atina’dan Atina’ya-1896-2004, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.

AMK Gazetesi(Açık, Mert, Korkusuz), 26 Temmuz-13 Ağustos 2012 tarihli sayıları.

Fanatik Gazetesi, 26 Temmuz-13 Ağustos 2012 tarihli sayıları.

Fotomaç Gazetesi, 26 Temmuz-13 Ağustos 2012 tarihli sayıları.

L’Equipe, 26 Temmuz-13 Ağustos 2012 tarihli sayıları.

Hürriyet Gazetesi 13 Ağustos 2012 tarihli sayısı.

Yülek, M. (2012). http://www.zaman.com.tr/murat-yulek/2012-olimpiyatlarindaki-performansimizin-ekonomik-degerlendirmesi_1342926.html -Erişim13 Ağustos 2012.

http://www.ntvspor.net/olimpiyat/madalyalar Erişim -13 Ağustos 2012

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/21076723.asp27 -Erişim13 Ağustos 2012

http://www.olympic.org/london-2012-summer-olympics - Erişim 20 Ağustos 2012

http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=radikalyazar&articleid=1096866 – Erişim 11 Ağustos 2012

http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/olimpikoyunlar.aspx?id=1 Erişim 20 Ağustos 2012