2012 LONDRA YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI; L’EQUİPE(FRANSA) VE TÜRK SPOR GAZETELERİ KARŞILAŞTIRMASI

Erol İlhan
1.755 1.296

Abstract


ÖZET

Olimpiyatlar şu anki bilgilerimiz dahilinde Antik Yunan’dan bu yana arada kesintiler yaşansa da, spor dünyasının, en anlamlı ve prestijli organizasyonu. İlk olimpiyatlardan itibaren toplumsal, siyasal, ekonomik etkileri ile insanlığın barış içinde düzenleyebildiği ve yapıldığı bölgeye ayrıcalık kazandıran en önemli kültürel olgulardan biri.

Baron de Coubertin’in çabalarıyla 1896’da tekrar hayat bulan, sporun temel branşlarını biraraya getiren modern olimpiyatlar, 2012 yılında da tüm görkemi, etkisi ve eşsizliğiyle, spor dünyasının bir numaralı organizasyonu olarak yerini aldı.

Türkiye 2012 Londra Olimpiyatları’na rekor bir sayıyla 66’sı kadın, 48’i erkek olmak üzere 16 branşta toplam 114 sporcu ile katıldı. 5 kıta ve 250 ülkeden toplam 10 bin 250 sporcu madalya için mücadele etti. Kitle iletişim araçları Oyunları milyarlarca kişiye aktarmaya çalıştı. Çokuluslu şirketler, olimpiyatların kendilerine sunduğu tüketici kitlesi karşısında bilinirliliklerini artırmak ve bu bilinirliliği satışa dönüştürmek için uygun ortamı buldu.

Kısaca, olimpiyat oyunları insanların kayıtsız kalamayacağı, etkisi kıtaları aşan bir organizasyon. Bu çalışmada; Fransa’nın dünyaca ünlü spor gazetesi L’Equipe ve Türkiye’de yayınlanan spor gazetelerinin olimpiyat oyunlarını nasıl yansıttığı karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaya çalışıldı.  

Anahtar Kelimeler:  Olimpiyatlar, Londra 2012,  Türk Spor Gazeteleri, L’Equipe

 

 

LONDON 2012 SUMMER OLIMPIC GAMES; COMPARISON OF L’EQUİPE(FRANCE) AND TURKISH SPORTS NEWSPAPER

ABSTRACT

The Olympic Games, despite some interruptions, is the biggest, the most meaningful and prestigious organisation of the sports world since ancient Greece. It is also one of the cultural phenomena formed by humanity and organised in peace with its social, political and economic effects since the first games.

The Olympics, which was revived by the efforts of Baron de Coubertin in 1896, brings basic branches of sports together and although it was interrupted by two world wars, it has taken its place in sports world in London 2012 with its all magnificence, effect and uniqueness.

Turkey joined the London 2012 Olympics with 114 sportsmen and sportswomen in total, 66 of which are sportswomen and 48 of which are sportsmen, in 16 branches. 10.250 sportsmen and sportswomen from 5 continents and 250 countries struggled for medals.

Olimpic Games, which are worldwide organizations, are wathched by lots of people in the world, in summary. Their influence effects a lot of people from all over the world. In this research, L’Equipe which is the world wide famous newspaper of France and Turkish sport newspapers examined in a comparative way.

Keywords:  The Olympics, London 2012, Sports Newspapers, L’Equipe


Keywords


The Olympics, London 2012, Sports Newspapers, L’Equipe

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19145/guifd.41699

References


Alpman, C.(2001). Eğitimin Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Egitimi Dairesi Başkanlığı Yayını, Ankara.

Arık, B.(2004). Top Ekranda, Medya Çağında Futbol ve Televizyon Arasındaki Kaçınılmaz İlişki, Salyangoz Yayınları, İstanbul.

Bapçum, K.(2012). Olimpiyat Tarihinden Unutulmaz Kahramanlar, İnanılmaz Olaylar, Ötüken, İstanbul.

Dever, A.(2010). Spor Sosyolojisi-Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Spor ve Toplum, İstanbul.

Erdoğan, İ.(2008). Futbol ve Futbolu İnceleme Üzerine, Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 26, Ankara, s.1- 58.

Fişek, K.(1985). 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

Holt, T.(2004). Olimpiyat, Çeviri Cumhur Orancı, Literatür Yayınları, İstanbul.

Karaküçük, S.(1989). Tarihi ve Politik Yönden Olimpiyat Oyunları, Ankara.

Koryürek C.(2003). Olimpiyadlar-Eski Olimpiyadlar, Modern Olimpiyadlar, Türklerde Olimpiyadlar, İstanbul.

Payne, M.(2014). Olimpiyatların Yükselişi, Olimpiyat Oyunları Dünya’nın En Bilinen Markalarından Biri Haline Nasıl Geldi?, NTV Yayınları, İstanbul.

Üstel, L. C.(2005). Atina’dan Atina’ya-1896-2004, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.

AMK Gazetesi(Açık, Mert, Korkusuz), 26 Temmuz-13 Ağustos 2012 tarihli sayıları.

Fanatik Gazetesi, 26 Temmuz-13 Ağustos 2012 tarihli sayıları.

Fotomaç Gazetesi, 26 Temmuz-13 Ağustos 2012 tarihli sayıları.

L’Equipe, 26 Temmuz-13 Ağustos 2012 tarihli sayıları.

Hürriyet Gazetesi 13 Ağustos 2012 tarihli sayısı.

Yülek, M. (2012). http://www.zaman.com.tr/murat-yulek/2012-olimpiyatlarindaki-performansimizin-ekonomik-degerlendirmesi_1342926.html -Erişim13 Ağustos 2012.

http://www.ntvspor.net/olimpiyat/madalyalar Erişim -13 Ağustos 2012

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/21076723.asp27 -Erişim13 Ağustos 2012

http://www.olympic.org/london-2012-summer-olympics - Erişim 20 Ağustos 2012

http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=radikalyazar&articleid=1096866 – Erişim 11 Ağustos 2012

http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/olimpikoyunlar.aspx?id=1 Erişim 20 Ağustos 2012